Certificate - "Mashazavod" SRL

În anul 2003 la fabrică a fost întrodus, şi se ameliorează permanent, sistemul de management al calităţii în corespundere cu solicitările ISO 9001. În luna aprilie a anului 2015 sistemul de management al calităţii a fost confirmat prin obţinerea Certificatul, emis de o organizaţie cunoscută la nivel mondial – Bureau Veritas Certification, pentru a cincea dată.

Calitatea produselor pentru furnizare in Ucraina este confirmată prin Certificatul de corespundere în sistemul UkrSEPRO şi conform Reglementărilor tehnice a Uniunii Vamale în sistemul GOST R şi prin Reglementările Tehnice a Uniunii Vamale RT UV 010/2011 „Siguranţa maşinilor şi echipamentelor” şi RT UV 032/2013 „Siguranţa echipamentelor care funcţionează sub presiune excesivă”.

Bunurile, care se produc pentru furnizare în ţările Uniunei Europene, sunt certificate în conformitate cu Directiva Europeană 97/23/EC.

Din anul 2000 fabrica este atestată şi are dreptul de a produce echipamente care funcţionează sub presiune în corespundere cu solicitările standardelor Asociaţiei Americane a Inginerilor Mecanici ASME Sec.VIII div.I şi div.II cu poansoanele “U”, “U2”.