Блоки - ТОВ "Машзавод"

Різного призначення для нафтогазової промисловості:

  • блоки очищення, виміру, осушення і зберігання імпульсного газу, підігрівники газу;
  • блоки пиловловлювачів тиском до 7,5 МПа;
  • блоки фільтра сепаратора;
  • блоки регенерації гліколя продуктивністю Q = до 30 м3/год.;
  • блоки підігріву теплоносія за продуктивністю Q = 25 м3/год.;
  • блоки підігріву газу Q = 10 000, 30 000 м3/год.;
  • блоки очистки гліколю;
  • блоки низькотемпературної сепарації газу;
  • технологічні модулі для автомобільних газозаправних станцій V=10 м3