Політика в області якості - ТОВ "Машзавод"

Основними нашими цілями в області якості є підтримка діючої системи контролю якості виробів, постійне вдосконалення методів і засобів управління, орієнтованих на забезпечення необхідного рівня якості, як основи нашого успіху і процвітання.

Ці цілі реалізуються нами шляхом:

- безумовного забезпечення відповідності виробів вимогам чинних нормативних документів;

- виконання всіх замовлень на виготовлення виробів у строки та на умовах, погоджених з клієнтом;
- розвитку довгострокових зв'язків з постачальниками матеріалів і комплектуючих;

- модернізації виробництва з урахуванням сучасних вимог до виготовлення продукції;

- постійного забезпечення раціонального використання енергоресурсів, матеріалів та технологічного обладнання;

- освоєння нових конкурентоспроможних виробів;

- постійне навчання та підвищення рівня кваліфікації персоналу.