Politica în domeniul calităţii - "Mashazavod" SRL

Obiectivele principale in domeniul călităţii sunt menţinerea sitemului exestent de control a bunurilor ce se produc, perfecţionarea permanentă a metodelor şi resurselor de management, care sunt orientate spre asigurarea nivelului de calitate necesar, care stă la baza succesului şi prosperităţii societăţii noastre.

Aceste obiective sunt realizate de noi prin intermediul:

- asigurarii necondiţionate a corespunderii bunurilor cu cerinţele documentelor normative existente;

- executarii tuturor ordinelor de fabricare a bunurilor la timp şi pe condiţiile convenite cu clienţi;

- relaţiilor pe termen lung cu furnizorii de materiale şi componente;

- modernizarii producţiei, ţinând cont de cerinţele moderne de fabricare a produselor;

- asigurării utilizării raţionale a energiei, materialelor şi echipamentelor tehnologice;

- asimilarea noilor produse competitive;

- ridicarea permanentă nivelului de calificare a personalului.