Personalul nostru - "Mashazavod" SRL

Cea mai mare bogăţie şi realizare sunt oamenii care lucrează în compania noastră.

Competenţa, motivaţia şi entuziasmul personalului nostru asigură împlinirea obiectivelor şi misiunei societăţii. In compania noastre n-are loc discriminarea, şi facem eforturi pentru a crea oportunităţi egale pentru toţi angajaţii noştri, indiferent de sex, vârstă, naţionalitate, etnie sau religie.

Incurajăm angajaţii noştri să îmbunătăţească şi să realizeze potenţialul propriu in mod constant în cadrul programelor de dezvoltare şi formare profesională la locul de muncă. Vom susţine totdeauna participarea şi ocuparea colectivului întreg.

Noi apreciem profesionalismul angajaţilor noştri, care au talent, fidelitate şi motivaţie pentru a îndeplini sarcinile, şi care sunt cheia creşterii noastre constante şi succesului.