Module - "Mashazavod" SRL

cu diferite scopuri pentru industria de petrol şi gaze:

  • module de purificare, măsurare, uscare şi depozitare a gazului cu impuls, încălzitor de gaze;
  • unităţi colectoare de praf cu presiune până la 7,5 MPа;
  • module filtru separator;
  • unităţi de regenerare a glicolului cu productivitatea Q = până la 30 m3/h;
  • unităţi de încălzire a agentului termic cu productivitatea Q = 25 m3/h;
  • unităţi de încălzire a gazelor Q = 10 000, 30 000 m3/h;
  • unităţi de purificare a glicolului;
  • module de separare a gazelor cu temperatură joasă;
  • module tehnologice pentru staţiile de alimentare auto cu gaze V = 10 m3