Aparate cilindrice - "Mashazavod" SRL

cu diametrul până la 5000mm cu presiunea nominală până la 16,6 MPa:

  • recipiente orizontale şi verticale cu capacitate pentru fluide gazoase şi lichide;
  • rezervoare pentru stocarea butanului БС şi recipiente de stocare a propanului ПС cu volumul de 200 m3;
  • colector de aer;
  • recipiente subterane de drenaj;
  • separatoare de lichide cu capacitate până la 63 m3;
  • deshidratoare electrice şi deshidratoare termice pentru deshidratarea şi desalinizarea petrolului şi a condensatului de gaz;
  • rezervoare cilindrice orizontale din oţel supraterane şi subterane cu funduri plate cu capacitatea de 200 m3 pentru depozitarea produselor petroliere la presiunea atmosferei;
  • recipiente pentru staţiile de alimentare auto cu gaze